General

Reportatge NMPNU

3 Oct , 2019
Created by pau

NMPNU, el magazine cultural de referència de castelló, ens van visitar per realitzar un reportatge: Un extens anàlisi dels orígnes, la nova maquinària, el procès de fabricació… amb testimonis directes dels components de l’equip de Krakatoa Records.

Read the article