Aspectes Tècnics i Plantilles

Audio

Els arxius d’audio deuran ser en format de màxima qualitat (.aiff, .wav, etc.) i amb una frequència de mostreig superior a 44 kHz (recomanable 48 kHz) i una resolució mínima de 16 bits (recomanable 24 bits).

L’enviament d’aquestos arxius es podrà realitzar en format físic o digital (emprant plataformes de transferència d’arxius de gran tamany).

Els temps per cara en funció del format i la velocitat que admitim són els que podeu consultar en la taula de la dreta.

Plantilles Impremta

Ací adjuntem les plantilles per a preparar l’artwork. Els arxius hauran de ser en format CMYK amb resolució igual o superior a 300 ppp i en format .psd, .indd, .pdf vectoritzat…

Aquests arxius es podran enviar a través de plataformes de transferència d’arxius de gran tamany a: info@krakatoarecords.com

 

 

Format Velocitat Temps recomanat Temps
màxim
7” 45 rpm 3 min 5 min
7” 33 1/3 rpm 4 – 5 min 7 min
12” 45 rpm 9 – 10 min 15 min
12” 33 1/3 rpm 15 – 18 min 25 min